کارخانه نورتک به عنوان تخصصی ترین تولید کننده محصولات روشنایی LED در کشور شناخته شده است و در بسیاری از قراردادها و پروژه های تامین و تجهیز همچون “ساختمان کمسیون های مجلس شورای اسلامی” و ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازیو ساختمان استانداری و دهها پروژه بزرگ ملی دیگر به طور مستقیم نسبت به تامین و تجهیز و حتی ارایه خدمات نصب و راه اندازی و ممیزی انرژی اقدام نموده است و در کنار آن، بسیاری از شرکت های تامین و واردکننده کالاهای روشنایی  LED، محصولات ارایه دهنده خود تحت تاییدیه و استانداردهای بین المللی از این کارخانه تامین می کنند….

در ادامه تنها به بخشی از صدها پروژه موفق شرکت در تامین تجهیزات روشنایی، لامپ و چراغ LED اشاره شده است:

تولید و تامین تجهیزات روشنایی برای شهرداری ها

تامین تجهیزات روشنایی برای پروژه های شهرداری تهران ...

تولید و تامین تجهیزات روشنایی برای فرودگاه ها و ساختمان های تجاری ...

تولید و تامین تجهیزات روشنایی برای بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی و ساختمان های اداری...